Już przed wybuchem II Wojny Światowej Warszawa dysponowała własnym doświadczalnym nadajnikiem telewizyjnym. Instalacja mieściła się na 16 piętrze wieżowca Prudential, będącego siedzibą towarzystwa ubezpieczeniowego. Odbiór programów odbywał się na kilku prototypowych...