Milowe kroki w rozwoju telewizji to okres międzywojenny. To czas przejścia z telewizji mechanicznej do elektrycznej, z eksperymentalnych laboratoriów do komercyjnych stacji nadawczych. W tym wyścigu technologicznym i naukowym swój udział miała również Polska. Jest to...